Greenery maintenance

We offer a comprehensive maintenance of greenery for administrators of park facilities, housing communities and cooperatives.

In our offer among others:

  • lawns mowing and removing cut grass, rewitalizacja trawników,
  • przycinanie żywopłotów, karczowanie terenów trudno dostępnych, nawożenie, cięcia estetyczne krzewostanów i inne,
  • raking and removing leaves,
  • tree cutting, przycinanie gałęzi.

A detailed list of tasks is adjusted individually to our customers need!