Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Administratorom budynków, obiektów, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym oferujemy kompleksową usługę utrzymania czystości w budynkach i ich bezpośrednim otoczeniu.

W naszej ofercie między innymi:

  • czyszczenie, mycie, zamiatanie powierzchni na klatkach schodowych w budynkach,
  • mycie okien i drzwi, balustrad,
  • utrzymanie czystości wokół budynków,
  • pielęgnację zieleni (koszenie i wywóz skoszonej trawy, rekultywacja, przycinanie żywopłotów, karczowanie terenów trudno dostępnych, nawożenie i inne),
  • grabienie i wywóz liści,
  • odśnieżanie chodników, parkingów i innych ciągów komunikacyjnych przy budynkach, wywóz śniegu,
  • wycinanie drzew, przycinanie gałęzi.

Dokładna lista czynności dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb naszego Klienta!